Välkommen till Lantboden i Böste! Vi har öppet varje sommar. Under vintern kan ni handla uppe på gården, Böste Grönsaker.